Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PLENUM - PLENary multi-User developMent arena for industrial workspaces

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Industri- & materialvetensk
Bidrag från Vinnova 9 800 000 kronor
Projektets löptid september 2022 - september 2025
Status Pågående
Utlysning Avancerad digitalisering - Möjliggörande tekniker
Ansökningsomgång Avancerad och innovativ digitalisering 2022

Syfte och mål

PLENUM syftar till att förse industrin med designverktyg och metoder för att skapa hållbara fabriker/arbetsplatser/manuella operationer samt en utvecklingsmiljö för flera användare i en redan befintlig industriell plattform. PLENUMS mål är att utveckla och demonstrera en lättanvänd (låg tröskel) kostnadseffektiv interaktiv multi-user 3D-miljö för utveckling, arbetsplatsdesign, upskilling och ergonomianalys som inkluderar tusentals användare och minskar miljöpåverkan.

Förväntade effekter och resultat

PLENUM möjliggör bättre och effektivare fabriker när det gäller ekonomisk prestanda med mindre utsläpp och mer människocentrerad arbetsplatsdesign. PLENUM möjliggör också inkluderande design för all personal samt effektiv industriell 3D-utvecklingsmiljö, vilket avsevärt minskar behov av resande genom att fabriker kan besökas online.

Planerat upplägg och genomförande

- Samla kravspecifikationer från industri och utövare tillsammans med experter - Utveckla funktioner för XR-miljöer, upskilling/reskilling för flera simultana användare i en digital industriell plattform för analys och design av arbetsplatser och fabriker - Utveckla domänspecifika implementeringar parallellt för fabriks/arbetsplatsdesign samt ergonomibedömningar för att möjliggöra interaktion/flera användare i samma 3D-miljö - Testning/validering i minst fem fabriksmiljöer - Finjustering och validering inklusive resultatspridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022

Diarienummer 2022-01704

Statistik för sidan