Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PLATINEA: samverkansplattform för innovation av existerande antibiotika

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Uppsala Antibiotika Centrum
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har under Steg 1 lyckats med sitt främsta mål; att expandera plattformen PLATINEA från 4 till 14 parter från olika sektorer relevanta för antibiotikatillgänglighet och användning i Sverige, vilket gör den helt unik. Tillsammans går parterna nu vidare med Steg 2 ansökan till Vinnova. Efter diskussion med och involvering av Folkhälsomyndigheten kommer kontinuerlig uppdatering av prioriteringar och kunskapsgap att göras under Steg 2 som en fortsättning på myndighetens arbete under 2015-17.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett nyckelresultat är formeringen av en multi-sektoriell samverkansplattform för förbättrad användning och tillgänglighet av antibiotika i Sverige. Plattformen PLATINEA inkluderar 14 parter från akademi, sjukvård, myndigheter och industri, som har enats om en agenda för; 1) kontinuerlig prioritering av antibiotikabehov och kunskapsgap, 2) implementeringsstudier av nya metoder för rationell antibiotikaanvändning, 3) utvalda prekliniska studier för optimerad antibiotikaanvändning och 4) ökad tillgänglighet via försörjningskedjor och ekonomiska modeller.

Upplägg och genomförande

Under Steg 1 var projektet organiserat i fyra arbetspaket; ett som syftade till att utföra en intressentanalys för att identifiera relevanta aktörer som borde vara med i plattformen, ett annat som syftade till att engagera identifierade aktörer genom tre öppna workshop och ett antal bilaterala diskussioner, ett tredje paket som fokuserade på att sätta upp en styrningsmodell för plattformen avseende transparens och intressekonflikter samt ett som syftade till att planera och söka ytterligare Vinnova medel via UDI steg 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01063

Statistik för sidan