Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Planeringsbidrag BIOMET II

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Energi och Bioekonomi, Borås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att skapa förutsättningar för exploatering av biologiska processer för sulfatreduktion som undersöktes i det nationella förstudieprojektet BIOMET. Delmål för att nå det huvudsakliga målet var att: 1. Ta fram två ansökningar för behovsanpassad innovationsutveckling och öka teknikmognadsgraden (TRL) från 5-7 2. Kvantifiera ekonomisk potential 3. Identifiera och samla en stark aktörskonstellation Dessa delmål har uppnåtts med goda resultat och förutsättning för snabb utveckling till kommersialisering på två huvudmarknader har skapats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom projektet har två internationella ansökningar skickats in. Förutsättning för kommersialisering av mikroorganismer, reaktordesign och testbeddar har skapats. Totalt har 19 aktörer identifierats och samlats runt utveckling och uppskalning av bioprocesser i olika applikationer. Marknadsanalysen för bioprocessen pekade på två huvudmarknader. Marknaden för gruvvattenrening i EU uppskattas till 180 Meuro och för metalutvinning från flygaska uppskattas till 600 miljoner euro/år med en ytterligare ekonomisk drivkraft i potentialen slippa dyr deponikostnad.

Upplägg och genomförande

För att nå dessa mål har en aktörs- och en marknadsanalys utförts. Baserat på dessa resultat har två ansökningar tagits fram till EIT-RawMaterials för förbättrad vattenrening och till ERA-MIN för att kunna utnyttja komplexa avfall för metallutvinning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04845

Statistik för sidan