Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PIRR prototyp

Diarienummer
Koordinator PIRR AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2021 - juli 2021
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups
Ansökningsomgång Innovativa Startups steg 1 våren 2021

Viktiga resultat som projektet gav

Validera affärsnyttan inför vidare finansiering genom framtagning av en prototyp där AI genererar och läser upp erotisk text, enligt användarens input.

Långsiktiga effekter som förväntas

Pirr har tränat en spåkmodell som kan skriva erotisk litteratur. En användare av prototypen kan samskriva erotiska historier med AI och lyssna på ljudhistorier som är uppläsa med hjälp av AI. Pirr har utvecklat UX- och ljuddesign. Resultatet är enligt förväntan och plan. Pirr har byggt upp ett team bestående av flera personer som är villiga att fortsätta jobba med Pirr, dessutom etablerat relationer med samarbetspartners, underleverantörer och rådgivare. Ett par investerare har visat intresse för tjänsten.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan, förutom några ej avgörande förändringar i team och val av konsulter/underleverantörer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 september 2021

Diarienummer 2021-00635

Statistik för sidan