Pipestatus

Diarienummer 2015-04326
Koordinator SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG - SWEDEN WATER RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 9 628 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst)

Syfte och mål

Stabil tillgång till rent vatten, avlopp och värme är en nödvändighet för den hållbara staden. Idag finns nästan inga möjligheter att statusbedöma och undersöka VA- och fjärrvärmerör utan att gräva upp dem med stora kostnader och störningar som följd. I samarbete mellan forskare och näringsliv (VA-och fjärrvärmebolag) utvecklar vi fem nya metoder att gräv- och avbrottsfritt bedöma status på nedgrävda ledningar. Med hjälp av intern och extern data är målet att etablera en statusbedömningstjänst som på ett enkelt och tydligt sätt visar för ledningsägaren vilka rör som bör bytas.

Förväntade effekter och resultat

Ledningsägarna sparar pengar genom förebyggande underhåll i stället för avhjälpande vid läckor och haverier. Besparing av energi och resurser till följd av färre läckor av vatten och värme och bättre optimerade system. Tillväxt hos svenska innovativa SME som står bakom de nya tekniska lösningarna, nya varor och tjänster. Nya varor och tjänster som utvecklats av svenska företag blir reguljära produkter i branschen globalt Färre driftavbrott, störningar och följdproblem vid underhåll ger uthålliga tekniska försörjningssystem

Planerat upplägg och genomförande

I samarbete mellan forskare, SME och VA- och fjärrvärmebolag utvecklar och testar vi fem nya metoder och tekniska lösningar. Vi identifierar dessutom vilka ytterligare data som behöver samlas in, Vi sammanför därefter data från de nya metoderna med data som ledningsägarna redan samlar in samt extern data som är relevant för ledningens skick, t.ex. grundvatten, trafikmängder eller nederbörd. Slutligen skapar vi en statusbedömningstjänst som visuellt visar för ledningsägaren precis var en nedgrävd ledning är försvagad så att förebyggande underhåll kan ske.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.