Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pipestatus

Diarienummer
Koordinator SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG - SWEDEN WATER RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 9 602 031 kronor
Projektets löptid november 2015 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Målet var att introducera, testa och utveckla nya metoder som avbrotts- och ingreppsfritt kan bedöma skicket nedgrävda vatten- och fjärrvärmeledningar samt att ta fram nya beräkningsmodeller. På samma sätt som en läkare ställer diagnos på sin patient med hjälp av att kombinera undersökningsmetoder och information om patientens hälsovanor och ärftliga sjukdomar (bakgrundsdata) ska nätägaren få en bättre bild av hälsan på sina ledningar. Vid projektslut har flera nya metoder har visat sig användbara och en AI-modell i prototyp kan visa vilka ledningar som bör vara i sämst skick.

Resultat och förväntade effekter

Två metoder för att bedöma skick på vatten- resp. fjärrvärmeledningar har utvecklats så att de står nära en marknadsintroduktion. Två andra modeller visar lovande potential med identifierade utvecklingsområden men står längre från marknaden. AI-modellen visar lovande resultat under projekttiden. Förväntad effekt är att vi kommer att se fler nätägare ställa om från reaktivt till proaktivt underhållsarbete, d.v.s. försöker hitta var det kommer att läcka i morgon istället för var det började läcka igår.

Upplägg och genomförande

Projektet drevs av VA- och fjärrvärmenätägare i samarbete med forskningsaktörer och de aktörer som utvecklat eller tillhandahåller mätmetoderna. Genom att mäta på ledningar som skulle tas ur drift kunde vi gräva upp och undersöka några av dessa och därmed kunna jämföra varje metods utlåtande med rörets faktiska skick. Detta innebar att arbetet kom att involvera nätägarna djupare och göra dem mer engagerade vilket hjälpt väsentligt för att möjliggöra ett förändrat arbetssätt i förnyelseplaneringen av ledningsinfrastrukturen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04326

Statistik för sidan