Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pilottillverkning av ädelmetallfri bränslecellskatalysator

Diarienummer
Koordinator IQVIST AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att skala upp tillverkningen av en ädelmetallfri bränslecellskatalysator. Projektet har nått de utsatta målen mycket väl.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har visat att det är möjligt att skala upp tillverkningen av materialet.

Upplägg och genomförande

Projektet identifierade och kontrakterade kompetent legotillverkare som skalade upp tillverkningen och levererade ett material som uppfyllde kravspecifikationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00512

Statistik för sidan