Perspektiv på offentlig såddfinansiering i Sverige efter STUs bildande 1969

Diarienummer 2017-02743
Koordinator REGINOVA REITBERGER AB - Reginova Göran Reitberger AB
Bidrag från Vinnova 440 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

1.Att med utgångspunkter i tidigare utredningar, utvärderingar och forskning samt kompletterande arkivmaterial belysa Statens roll som såddfinansiär och hur stödsystemet relaterat till den rollen Arbetssätt och verktyg som utvecklats och använts för att fylla rollen. 2.Att belysa resultat och värdeskapande för företag där staten agerat såddfinansiär via Tidsseriedata för stödda företag/projekt Intervjuer inom berörda företag/projekt med kunskap om dess utveckling. Spårning av hur resultat spillt över till andra företag och där bidragit till värdeskapande.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska resultera i kunskaper om egenskaper rörande statens insatser inom såddfinansiering åren 1969-2004. Dimensioner är lärprocesser på individ- och organisationsnivå, finansiella verktyg och deras funktions- sätt, handläggarrollens karaktäristika, ansökningsprocedurer och långa tidsperspektiv på projektens/företagens utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Översiktligt belysa utvecklingen fram till i dag för cirka 400 projekt/företag med såddfinansiering från NUTEK åren 1992-2003. Mer detaljerat belysa utvecklingen för 50-60 projekt/företag med Lars Birger Larsson som STU/NUTEK-handläggare åren 1980-1996. För den gruppen finns ett detaljerat material att utgå ifrån. Genomföra och dokumentera intervjuer med runt 15 personer från dessa 50-60 företag med minnesbilder från såddfinansieringssamspelet med STU/NUTEK.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.