Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Perspektiv på offentlig såddfinansiering i Sverige efter STUs bildande 1969

Diarienummer
Koordinator REGINOVA REITBERGER AB - Reginova Göran Reitberger AB
Bidrag från Vinnova 440 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte har varit att med historiskt perspektiv,och med stöd i ett caseunderlag,analysera och nulägestolka erfarenheter av statens engagemang inom såddfinansiering. Analysdimensioner har varit lärprocesser,finansiella verktyg och deras funktionssätt,handläggarrollens karaktäristika,ansökningsprocedurer samt tidsperspektiv på projektens/företagens utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet har resulterat i insikter rörande förändringar i politiska tyngdpunkter vad gäller statens engagemang som såddaktör,hur egenskaper i handläggarrollen skiftat samt rörande samspel mellan STU/NUTEK och aktörer som Industrifonden.Utvecklingen inom runt 80 företag som stötts av STU/NUTEK har belysts närmare. Därutöver har akuell status för ytterligare runt 300 stödda företag inringats.

Upplägg och genomförande

I arbetet har ett tiotal tidigare handläggare delgivit erfarenheter,dels vid seminarier,dels som skribenter.Utöver handlingar i privata arkiv har Riksarkivets samlingar nyttjats. Underlag vad gäller företag har hämtats från tidigare studier,privata arkiv,årsredovisningar,prospekt och medialt via nätet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juni 2017

Diarienummer 2017-02743

Statistik för sidan