Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Personcentrerad hälso och sjukvård - digital insamling för utvärdering av vitalparametrar

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LU Open
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Konsortiets ambition är att utveckla mjukvaruapplikationer som kopplas till kroppsnära mätinstrument för användarvänlig insamling och visualisering av vitalparametrar. Ambitionen är att öka människors delaktighet i vårdprocessen genom att på ett enkelt och säkert sätt kunna mäta och se sina vitalparametrar. Dessa visualiseras för vårdgivaren som en del av det beslutsstöd som behövs för att bedöma hälsotillstånd och skapa förutsättningar för utredning, behandling och diagnostisering på distans.

Långsiktiga effekter som förväntas

En mångfald olika samverkans- och dialogprocesser genomförts vilket resulterat i en gemensam målbild om den tjänstelösning som konsortiet syftar till att utveckla, prototypa och testa som en del av det kommande samverkansprojektet. tjänstelösning skall utformats för att på bästa sätt kunna integreras både i befintlig sjukvård. Den skall även kunna anpassas och med tiden appliceras på andra relevanta områden inom sjukvården, tex diabetes, kol eller graviditet, d.v.s områden där det kan finnas behov av en regelbunden och exakt mätning av olika parametrar.

Upplägg och genomförande

Samverkansprojektets centrala mål är att utveckla en väl fungerande och iterativt testat system som löser slutanvändarnas definierade behov. Under den initiala projektperioden har vi säkerställt en väl fungerande testbädd inom ramen för Hälsostaden. Vi kommer där att komma åt att direkt eller indirekt, såväl tekniskt som innehållsmässigt, modifiera / bygga på hela kedjan från mätutrustning, eventuell lokal kommunikation, kommunikation till moln, access till såväl sjukvård som till patienter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00482

Statistik för sidan