Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Perfect view

Diarienummer
Koordinator UNIBAP AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål att utveckla en demonstrationsplattform och möta kunder kring flexibel automation har uppfyllts till fullo. Målet med plattformen - att underlätta automationsprocessen genom att undvika programmering och fixturer och istället förlita sig på vision och de CAD/CAM-designflöden som redan existerar under produktutvecklingen - har påvisats med industrirobotar från flera leverantörer. Den flexibla automationen kombineras med automatisk kvalitetsavsyning i ett system som testas som Proof of Concept i industriella pilotprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Unibaps plattform, som byggts och designats under projektet, är ett första steg i att skapa lösningar för flexibel automation som kan hjälpa den stora mängden små och medelstora företag där automationslösningar idag är för dyra och krångliga att implementera. Genom att automatisera automationen tillgängliggörs automationsteknik för mindre serier eller till och med enstycksproduktion.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har i stort följt den ursprungliga planen med ett långsiktigt mål att bygga en stabil platform där företaget med jämna mellanrum har mött kunder genom att göra kundspecifika demos. Detta sätt att jobba, där det tidigt funnits ett helt system på plats, har varit viktigt för att förstå de begränsningar och utmaningar företaget kommer att ställas inför när hela systemet är på plats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00424

Statistik för sidan