Patientspecifik Käk & Tungfixation för cancer patienter som genomgår strålbehandling

Diarienummer 2017-01457
Koordinator YOURRAD AB
Bidrag från Vinnova 469 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Att uppnå en CE-märkt Käk och Tung Fixation som kan tillverkas med produktionsmetod (tex 3D Printer) som möjliggör en Gross Margin på 50%.

Resultat och förväntade effekter

Basen för produktion av CE märkt tandspacer är utvecklad, dock gör den spridning av uppfattningar och behov hos strålbehandlingskliniker, svårigheter att dokumentera effekter på stråldoser och kliniskt effekter samt konkurrenssituationen mindre kommersiellt intressant att det lansera en sådan produkt i Europa för tillfället.

Upplägg och genomförande

Projektet har utgått från prototypen som används av Lunds universitetssjukhus. Prototypen har presenterats för utvalda kliniker och feedback har samlats in. Olika produktionsmetoder utvärderats på material, kostnader och genomförbarhet och vi har gjort det grundläggande arbetet för ISO certifiering. Då det är en stor spridning av uppfattningar och befintliga lösningar bland kliniker samt en mindre stabil statistisk grund för klinisk/medicinsk fysik skulle det kräva ytterligare utveckling för att nå fram till en produkt för lansering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.