Patientspecifik Käk & Tungfixation för cancer patienter som genomgår strålbehandling

Diarienummer 2017-01457
Koordinator YOURRAD AB
Bidrag från Vinnova 469 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Att kommersialisera en innovativ Käk och Tung Fixation för cancerpatienter som genomgår strålbehandling, därmed minska biverkningar från strålbehandlingen och förbättra patienternas livskvalitet.

Förväntade effekter och resultat

En produkt som underlättar vården av aktuell patientgrupp, med tillhörande dokumentation.

Planerat upplägg och genomförande

Att stegvis kartlägga de olika kommersiella delarna, så som marknadsanalys, produktion, IP och stödjande datasamt förbereda för ISO13485/CE certifiering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.