Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Patientcentrerat beslutsstöd och forskning med big data

Diarienummer
Koordinator ValueAdd Solutions Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 444 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har i stort uppfyllt mål enligt plan. Konstellation och utkast för projektavtal för steg 2 är på plats. Dokumenterat första utkast på användarkrav och systemspecifikation finns för datainmatning och kliniskt beslutsstöd. En demonstrator för av patient strukturerad datainmatning samt en maskininlärningsprototyp för kliniskt beslutsstöd är utvecklade och utvärderade. Testapplikation för inmatning till databas gjord. Projektet har gjort en första affärsmodellering, dokumenterad i form av en ´business model canvas´.

Långsiktiga effekter som förväntas

En iPad app för patients egeninmatade information har utvecklats och utvärderats, en mindre papperspilot har körts på verkliga patienter, 180 analoga besvärsritningar från verkliga patienter har digitaliserats och diagnostiserats av i projektet utvecklade maskininlärningsalgoritmer, Användare (patienter, vårdgivare, forskare), huvudmän och systemleverantörer har uttalat sig positivt om projektet vilket stärkt evidens på behov och att lösningsansats leder till högre kvalitet och effektivitet i handläggningen av patienter med muskuloskeletal smärta.

Upplägg och genomförande

Lagom mix av fysiska och virtuella projektmöten. Det blev 4 fysiska och flera virtuella projektmöten med alla 4 projektparter samt många träffar med två eller fler parter för att arbeta med respektive arbetspaket. Struktur och verktyg kring dokumenthantering har fungerat ok men skall förbättras i steg 2. Bra med externt stöd för programmering av app och e-hälso strategi samt fruktsamt samarbete med studenter för design och utvärdering. Mycket har tagit mer tid än planerat. Formellt konstellationsbyggande påbörjades för sent.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04445

Statistik för sidan