Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Passiva komponenter för Tryckt Elektronik

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 967 553 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte har varit forskning och utveckling med inriktning nya eller förbättrade material och produktionsmetoder för effektiva tryckta kapacitiva element. Målsättningen en tryckt kondensator med kapacitet att kunna integreras i tryckta spänningspumpar har uppnåtts genom kombination av tryckta elektroder och ett tryckt dielektriskt material med hög dielektricitetskonstant.

Långsiktiga effekter som förväntas

- Projektet har stärkt samarbetet mellan tre av de viktigaste aktörerna inom tryckt elektronik i regionen (LiU, Acreo Swedish ICT och Thin Film Electronics) - Projektet har resulterat i tryckbara kondensatorer, karakteriserade i termer av elektriska egenskaper, fuktberoende och långtidsstabilitet - Ett förslag till fortsatt strategi för integration i tryckta temperaturetiketter föreligger

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg var relativt enkelt med ett fåtal överlappande faser: Specifikation, materialkartläggning, mätningar, provtryckning, utvärdering. Denna ordning kunde enkelt följas och gav även utrymme för improvisation när ett nytt, intressant material blev tillgängligt för undersökningar i ett relativt sent skede av projektet. Uppföljning och planering skedde vid regelbundna projektmöten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-05255

Statistik för sidan