Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Parkcess.com Better use of space: en digital marknadsplats för parkeringsköp i tidiga skeden

Diarienummer
Koordinator Urbanivation AB
Bidrag från Vinnova 620 000 kronor
Projektets löptid september 2022 - mars 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Målet med Parkcess förstudie var utveckla en digital prototyp för p-köp och testa funktioner och affärsmodell med medverkande fastighetsägare och kommuner. Tack vore insikterna från projektet har projektet lyckats skapa en prototyp som består av både en kalkylator och marknadsplats. Olika funktioner och affärsmodeller har testats och projektet har skapat två affärsmodeller som kan vara lämpliga att vidareutveckla i framtida projekt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av arbetet är en digital prototyp som består av en marknadsplats för p-köp som bidrar till att resurser kan flyttas från nybyggnation av p-platser till att främja delande av befintliga resurser och hållbar mobilitet. Prototypen innehåller även en kalkylator för mer effektiv, transparent, standardiserad beräkning av p-tal i tidiga skeden i en plan- eller bygglovsprocess. Den bidrar till bättre förståelse mellan kommun och fastighetutvecklare samt effektiv användning av resurser.

Upplägg och genomförande

Parkcess förstudie har genomförandet skett i sprintform och workshopserier. Projektet inleddes med en teknisk studie samt en kartläggning av "pains and gains" hos fastighetsägare och kommuner. Utvalda projekt har använts som referenscase för utveckling av prototypen och affärsmodellerna. Den digitala prototypen skapades i nära samarbete med digital byrå, fastighetsutvecklarna och kommunerna inom projektet och uppdaterades kontinuerligt under hela projektet. Kunskapsspridning har skett mellan flera kommuner och fastighetsägare via fysiska och digitala möten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 april 2023

Diarienummer 2022-02660

Statistik för sidan