Packning och monteringsanalys av flexibla material i hybrid och lättviktsfordon

Diarienummer
Koordinator STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT - Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik
Bidrag från Vinnova 7 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI