Överlägsen ytfinish med självdämpande massdämpare i skärverktyg

Diarienummer 2018-01207
Koordinator MAQ AB - KIC Innoenergy
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet för MAQ är: 1. Lansering av sina initiala erbjudna produkter till marknaden. 2. Förstärkning av dess skydd mot immateriella rättigheter 3. Validera värdet propositionen med slutanvändare 4. skapa varumärkeskännedom och bygga upp distributionsnätverk 5. uppdatera affärsplan med marknadsåterkoppling

Resultat och förväntade effekter

Under projektet hade MAQ uppnått: 1. Slutföra den ursprungliga produktlanseringen vid IMTS2018, världens största maskinverktygsmässa i USA 2. Registrerade ytterligare patent för att skydda uppfinningen 3. Ta emot återkommande order från kunder 4. anmäla avtal med distributörer över hela världen 5. Uppdaterad affärsplan enligt förväntad tillväxt

Upplägg och genomförande

Följande aktiviteter accelererades av Vinnova finansiering: 1. Anställda tekniska ansträngningar för att påskynda lanseringen av högkvalitativa produkter 2. anställda experter för att påskynda IPR-registrering 3. Snabba beslut att hyra utrymmet vid IMTS2018 4. Accelererad produktverifikation hos distributörer 5. Rekryterade ansträngningar för att uppdatera tillväxtmodellen och affärsplanen

Externa länkar

MAQ Vibration Damped Machining ToolsA new website for technology intro, product demo and online-shop.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.