Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Organisk Bioelektronik ger framtidens patient kontroll över sin egen behanding

Diarienummer
Koordinator SICS EAST SWEDISH ICT AB - SICS East Swedish ICT
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet hade tre mål; att välja lämplig medicinsk indikation för utveckling av en första produkt, att skapa en utvecklingsplan för denna produkt för projektets nästa fas, samt att bilda ett adekvat konsortium för bästa möjliga förutsättningar att lyckas med utvecklingen. Dessa tre mål har vi nått. Kontakter med industrin har visat att starkt intresse finns för denna banbrytande teknologi som underlättar individualiserad digitaliserad vård.

Långsiktiga effekter som förväntas

De forskare som sedan 10 år tillbaka har arbetat med teknologin har haft dialoger och samarbeten med läkare inom många specialistområden. Baserat på detta samt nya kontakter har vi identifierat 4 olika områden där teknologin kan lösa signifikanta kliniska problem. Utvärdering av regulatoriska förutsättningar gav en rangordning där lindring av kronisk perifer smärta ligger högst. Forskande läkare vid Region Östergötland har knutits till projektet. Mål för nästa fas är godkänd ansökan om klinisk studie där smärtläkarna är kravställare för prototypens prestanda.

Upplägg och genomförande

Fyra workshops planerades och genomfördes. Gemensam planering och tydlig ansvarsfördelning för olika aktiviteter har gett stor transparens och samsyn. Veckomöten planerades, och genomfördes som ett led i projektledares kontakt med samtliga partners. Vi har lyckats knyta till oss forskande kliniker som ytterligare partner (Region Östergötland) för nästa fas. Vi har även knutit till oss intressenter för ytterligare indikationer, och formaliserar nu samarbete med två utländska intressenter. Industrin visar intresse, och vi tror på avtal inom kort.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00692

Statistik för sidan