Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Opusplace

Diarienummer
Koordinator B Collaborative AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - januari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet Opusplace har under Vinnovas projektperiod utvecklat en lärplattform för lärare i grundskolan och gymnasiet som bygger på kollegialt idéutbyte och stöd via digitala lärarfortbildningar som är utvecklade av erfarna pedagoger som delar med sig av beprövad metodik till likasinnade lärare runt om i landet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Opusplace har under projektperioden lyckats nå lärare på 8% av Sveriges skolor via digitala lärarfortbildningar som bygger på beprövad metodik som lett till extraordinärt elevengagemang och starka läranderesultat. Närmare 50% av deltagande lärare har valt att tillämpa den metodik som presenteras i Opusplace lärarfortbildningar och vi därav lyckats skapa ett naturligt intresse för nya metoder att arbeta med elever som vi sett skapar extraordinära resultat.

Upplägg och genomförande

Målbilden har hela tiden varit att engagera, inspirera och stödja lärare, så att lärare lättare kan engagera, inspirera och stödja sina elever - för att på sätt utveckla och bibehålla både lärare och elevers intresse för och glädje för lärande. Projketperiodens upplägg och prioriteringar, vilka byggt på att utveckla en skalbar distributionsplattform i kombination med enkel praktiskt tillämpning av presenterad metodik av högsta kvalitet är vad som lett till ett framgångsrikt genomförande och högt deltagarengagemang.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04435

Statistik för sidan