Optoelektronikbyggsätt

Diarienummer 2008-01000
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med studien är att undersöka automationsgraden i nuvarande optoelektronikproduktion, för att kunna förbättra yield och reducera kostnader.

Resultat och förväntade effekter

Projektet kan resultera i nya ideer och principer för kapsling och tillverkning av optoelektroniska moduler.

Upplägg och genomförande

Först görs en analys av den nuvarande kapslingssituationen i optoelektroniska produkter. Efter det följer identifiering av specifika hinder och problem i processflödet. I ett tredje steg kommer, så långt det är praktiskt möjligt, dessa hinder att elimineras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.