Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Optoelektronikbyggsätt

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med studien är att undersöka automationsgraden i nuvarande optoelektronikproduktion, för att kunna förbättra yield och reducera kostnader.

Resultat och förväntade effekter

Projektet kan resultera i nya ideer och principer för kapsling och tillverkning av optoelektroniska moduler.

Upplägg och genomförande

Först görs en analys av den nuvarande kapslingssituationen i optoelektroniska produkter. Efter det följer identifiering av specifika hinder och problem i processflödet. I ett tredje steg kommer, så långt det är praktiskt möjligt, dessa hinder att elimineras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01000

Statistik för sidan