Optisk fiber med ytbeläggning innehållande Grafen

Diarienummer 2018-01484
Koordinator Bitelecom AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen) - våren 2018

Syfte och mål

Projektet omfattar en genomförandestudie med syfte att verifiera: -Att det är tekniskt möjligt att ytbelägga en optisk kommunikationsfiber med ett eller flera lager grafen i en polymermatris och därigenom förbättra prestandan hos fibern. -Producerbarhet av en sådan ytbeläggning samt bedöma möjligheter och kostnader för produktion i industriell skala. -Kundnytta och potentiell marknadspotential för optiska kommunikationsfiber ytbelagt med grafen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntar sig följande utfall av genförandestudien: -Svar på om en ytbeläggning av en polymermatris innehållande grafen kan förbättra fiberns tillförlitlighet samt tillföra nya egenskaper som t.ex. elektriska eller termiska fördelar. -Produktionsmöjligheter, i liten skala men med uppskalningsmöjligheter. -Initial marknadsaccept. -Underlag för en större FoI-insats, där tillverkningsmetod kan utvecklas och ytterligare optimering ske.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandestudien omfattar följande delmoment -Chalmers Tekniska Högskola, Industri och Materialfysik, fastställer optimal mix av grafen och polymerblandning som lämpar sig för ytbeläggning mot fiberns ”cladding”. -Rise testar i industriell miljö hur ytbeläggningen bäst genomförs och definierar kvalitetsmått. -KTH, Optical Lab, verifierar kompatibilitet med de krav som ställs på framtida kommunikationsfiber. -Bitelecom verifierar marknad och kundnytta samt levererar rå fiber till gruppen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.