Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optisk fiber med ytbeläggning innehållande Grafen

Diarienummer
Koordinator Bitelecom AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

En genomförandestudie med syfte att verifiera: (1) att det är tekniskt möjligt att ytbelägga en optisk kommunikationsfiber med ett grafenbaserat material och därmed förbättra prestandan hos fibern (tålighet mot vatten/OH molekyler, termisk/elektrisk konduktivitet). (2) Kundnytta och potentiell marknadspotential för optiska kommunikationsfiber ytbelagt med ett grafenbaserat material. Uppfyllelse: Vi har genomfört studien enligt plan, där Chalmers har bidragit med materialkunskap, RISE med kunnande inom fibertillverkning, KTH och Bitelecom med marknadsstudier.

Resultat och förväntade effekter

Under denna korta förstudie har flera optiska fiber tillverkats med olika blandningar av kol/grafen i polyamid. Beläggningsmetoden tycks lovande men kräver mer utveckling för att tillverka fiber med god styrka och relevanta egenskaper för att fullt ut kunna utvärdera potentialen i dessa nanokompositbeläggningar. Kommersiella studier har lett till ökad förståelse av kravprofilen hos kommersiella kommunikationsfiber, identifiering av potentiella kunder med hög affärspotential, accept av konceptet som sådant samt förslag till ett framtida samarbete med en potentiell kund.

Upplägg och genomförande

Den här genomförbarhetsstudien syftade till att testa om man kan belägga en naken optisk kommersiell fiber med en ytbeläggning av en blandning av grafen och en polymer. Chalmers bidrog med kunskap om grafen och blandningsmetoder, RISE tillhandahöll lämplig polymer och utförde tillsammans med Chalmers de praktiska testerna med ytbeläggning. KTH och Bitelecom har kontaktat potentiella möjliga kunder och tillverkare av fiber, har diskuterat ett eventuellt framtida samarbete med en stor tillverkare i Kina, och har därmed också verifierat kundnytta och marknadspotential.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 maj 2018

Diarienummer 2018-01484

Statistik för sidan