Optisk fiber med ytbeläggning innehållande Grafen

Diarienummer 2018-01484
Koordinator Bitelecom AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen (SIO Grafen)

Syfte och mål

Projektet omfattar en genomförandestudie med syfte att verifiera: -Att det är tekniskt möjligt att ytbelägga en optisk kommunikationsfiber med ett eller flera lager grafen i en polymermatris och därigenom förbättra prestandan hos fibern. -Producerbarhet av en sådan ytbeläggning samt bedöma möjligheter och kostnader för produktion i industriell skala. -Kundnytta och potentiell marknadspotential för optiska kommunikationsfiber ytbelagt med grafen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntar sig följande utfall av genförandestudien: -Svar på om en ytbeläggning av en polymermatris innehållande grafen kan förbättra fiberns tillförlitlighet samt tillföra nya egenskaper som t.ex. elektriska eller termiska fördelar. -Produktionsmöjligheter, i liten skala men med uppskalningsmöjligheter. -Initial marknadsaccept. -Underlag för en större FoI-insats, där tillverkningsmetod kan utvecklas och ytterligare optimering ske.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandestudien omfattar följande delmoment -Chalmers Tekniska Högskola, Industri och Materialfysik, fastställer optimal mix av grafen och polymerblandning som lämpar sig för ytbeläggning mot fiberns ”cladding”. -Rise testar i industriell miljö hur ytbeläggningen bäst genomförs och definierar kvalitetsmått. -KTH, Optical Lab, verifierar kompatibilitet med de krav som ställs på framtida kommunikationsfiber. -Bitelecom verifierar marknad och kundnytta samt levererar rå fiber till gruppen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.