Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimerade material för robust beabetning - fas 2

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 7 700 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-00997_publikrapport_SV.pdf (pdf, 1266 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet adresserar utmaningar avseende uthållig produktion när det gäller högt förädlade drivlineprodukter där robust bearbetning av anvancerade material är centralt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntas resultera i förbättrade metoder och teknik vid tillverkning av avancerade komponenter som behövs för effektivare fordon i betydelse av förbättrade motorprestanda, minskade emissioner och ökade möjligheter till lättviktslösningar. Projektet förväntas kunna bidra till 30% ökad produktivitet i relevanta tillverkningsprocesser. Den högre produktiviteten skall uppnås genom bättre kontroll av materialspecifikationer, generisk kunskap om materialbeteende i bearbetningen, optimerad gjutning och bearbetning av utvecklade gjutjärn (CGI), kombinerade material och höghållfasta legeringar samt genom tillgång till optimerade verktygskoncept och strategier för CGI-bearbetning. Tillgång till korttidstest för bearbetningsprovning kommer också att vara viktigt för produktionskontroll och produktionsutveckling. En kritisk massa av vetenskaplig expertis kommer att utvecklas för att adressera industriella problem inom produktionsutveckling och produktrealisering med skärande bearbetning som central förädlingsprocess.

Upplägg och genomförande

Två parallella linjer ingår: 1) grundläggande studier av skräbarhet för att klarlägga generiska samband mellan skärbarhet och materialstruktur för en bredd grupp av material från avancerade legeringar till sammansatta material, 2) applikationsinriktade studier där gjutning och bearbetning av kompaktgrafit utvecklas och optimeras. Bearbetningsförsök, modellering, materialstudier och verktygskonceptprovning kombineras för att kartlägga samband och skapa ny kunskap som implementeras i efterföljande arbete i industriella tillämpningar inom maskinbearbetning för avancerade material och produkter. Kunskapsspridning och tekniköverföring kommer också att utgöra en del av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00997

Statistik för sidan