Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimerad montering av lättvikts skruvförband - OptiFastening

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - maj 2011
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-00299_publikrapport_SV.pdf (pdf, 565 kB)

Syfte och mål

Projektet fokuserar på montering av optimerade skruvförband för lättviktskonstruktioner. Precisionsmontering av höghållfasta stålskruvar och aluminiumskruvar används för att spara vikt i lättviktsdesign med olika material och för hybridfordon. Simuleringsteknik för att konstruera, bereda och producera skruvförbandska utvecklas för att korta utvecklingstiden med 20 % och fullt ut kunna utnyttja skruvförbanden. En regressionsmodell för att kunna bedöma skruvarnas relaxation och övriga uppträdande i olika miljöer och tillverkningar ska utvecklas. Processkontroll och kvalitetssäkring baserad på ultraljud för montering i skruvens elastiska och plastiska område ska utvärderas. Handboken i skruvförbandsteknik (www.sfnskruv.se/handbok) ska utvecklas till standardverktyget för skruvförband inom fordonsindustrin.

Resultat och förväntade effekter

För de deltagande företagen kommer projektet att leda till bättre skruvförband med lägre vikt och säkrare funktion. Nya produktionstekniker kommer att införas för högpresterande skruvförband. Projektet kommer att stärka konkurrenskraften hos Svensk fordonsindustri och resultera i reducerade utsläpp av CO2, genom minskad vikt på drivlinor, chassi och kaross. Precisionsmontering kan ge en viktreduktion på 30 % för skruvförbanden. Sträckgränsdragning kan dubbla klämkraften vilket innebär att antalet skruvförband kan reduceras. Utvecklad precisionsmontering innebär kvalitetssäkring genom processkontroll, vilket minskar behovet av efterföljande provning. Optimerade skruvförband är en förutsättning för ökad användning av moderna lättviktsmaterial. Lättviktskonstruktion har potential för 40 % viktreduktion för komponenter och system. Förbättrade anvisningar och modellering av montering såväl som beräkningsmallar för relaxation av skruvförband kommer att utvecklas. Handboken i skruvförbandsteknik kommer att bli det verktyg som behövs för konstruktion, beredning och produktion av optimerade skruvförband inom Svensk fordonsindustri så väl som för övrig verkstadsproduktion.

Upplägg och genomförande

De fyra WPs kommer att löpa parallellt. En ordförande från industrin och en projektledare från FoU ansvarar för arbetet. Den detaljerade försöksplanen bestäms av projektgruppen. Experimenten riggas och utförs på företagen. Resultaten från de praktiska experimenten används för att kalibrera modellerna och för att ge information till handboken. Rapporter och anvisningar samt ny information i handboken kommer att produceras för att ge en bred spridning av ny kunskap inom skruvförbandstekniken. Seminarier kommer att ordnas och material för teknisk utbildning kommer att genereras. Svenskt Monteringsforum och andra media kommer att användas för spridning av information.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00299

Statistik för sidan