Optimerad framkomlighet för tunga terränggående fordon

Diarienummer
Koordinator Volvo Construction Equipment AB
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI