Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimal Ship Route and Engine setting

Diarienummer
Koordinator NoorCare AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet "Optimal Ship Route and Engine setting" syftar till att utveckla en tjänst som automatiskt beräknar den optimala fartygsrutten för handelsfartyg som seglar över alla världens hav från avgångshamn till destination. Målet att vidareutveckla NoorCare AB´s nätverk i Kina är väl uppfyllt efter besöket i Kina i November 2018.

Resultat och förväntade effekter

Skapa intresse för projektet inom NoorCare AB´s befintliga nätverk i Kina samt att vidareutveckla nätverket inom de delar som är svaga, såsom juridik och finans.

Upplägg och genomförande

Väl medveten om att det tar TID att bygga de viktiga affärsrelationerna med partners i Kina, är vi mycket nöjda med att ha lyckats lägga tid tillsammans med en av de tilltänkta huvudaktörerna. I Kina, kanske i ännu högre grad än i resten av världen, är det extra värdefullt att få nätverket att växa via redan befintliga kontakter. Den globala shipping världen är liten, och den personliga tilliten (TRUST) som krävs för lyckade affärer är ofantligt stor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 oktober 2018

Diarienummer 2018-03274

Statistik för sidan