Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimal dragkraftsreglering för anläggningsmaskiner

Diarienummer
Koordinator Volvo Construction Equipment AB
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-02644eng.pdf(pdf, 492 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Anläggningsmaskiner arbetar i många olika miljöer och körförhållanden. Detta gör att de behöver kunna hantera en rad olika vägförhållanden och belastningar som kan samtidigt är föränderligt. Samtidigt ställs det mycket höga krav på prestanda och tillförlitlighet. Detta gör att det skiljer sig delvis från hur antispinnsystem för bilar och andra vägfordon fungerar. Däremot finns det en stor potential för bränslebesparing för dessa typer av maskiner om man bättre kan kontrollera och undvika hjulslip.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har fokuserat på att förstå hur och på vilket sätt modeller och antispinnsystem för anläggningsmaskiner kan konstrueras med målet att minska bränsleförbrukning och slitage. Detta har gjorts genom att studera hjulslip under transienta förhållanden och att arbeta med hjulslippsestimatationer. Projektet har även undersökt på vilket sätt hjulen i en anläggningsmaskin kan kontrolleras på ett så optimalt sätt som möjligt med målet att minska bränsleförbrukningen.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med ett nära samerbete mellan Volvo CE och Luleå Tekniska Universitet. Doktoranden har tagit fram modeller och alrgorithmer som sedan har utvärderats gemensamt med Volvo CE. Mätningar har även utförts och verifierats på fullskaliga maskiner för att få en korrelation mellan testobjektet och en fullskaling maskin. Arbetet har styrts av en styrgrupp som träffats fyra gånger per år som minimum men med avstämmingar mer frekvent för att säkerställa framfart.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-02644

Statistik för sidan