Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Öppen Socialtjänst

Diarienummer
Koordinator Järfälla kommun - Socialförvaltningen
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

öppen SocialtjänstSyftet med detta projekt är att utveckla en mera öppen, tillgänglig, serviceinriktad och professionell socialtjänst. Mål: - Utveckla flera öppna e-tjänster för socialtjänsten inom äldreomsorg och handikappomsorg (dessa svarar för 75 % av resurserna i den totala socialtjänsten). - Att konceptualisera en öppen socialtjänst - att skapa förutsättningar för ett arbetssätt med brukar fokus - att skapa förutsättningar för integration

Långsiktiga effekter som förväntas

- En ökad andel av insatserna för enskilda ska erbjudas/erhållas utan myndighetsutövning. - 90 % av besökarna ska vara nöjda med tillgängligheten och uppleva att de blir väl bemötta. - En konceptualisering av en öppen socialtjänst bidrar till samverkan med andra kommuner och - förvaltningar för en effektivare administration - Ett förändrat arbetssätt och förhållningssätt till medborgaren för ökad service

Upplägg och genomförande

Forskningen kommer genomföras i form av en studie mot ett antal kommuner och deras användarföreningar (handikapp- och pensionärsföreningar), en fallstudie av socialtjänsten i Järfälla samt en omfattande litteraturstudie. Härigenom blir forskningen en naturlig del av de två delprojekten: öppna tjänster och integration. Användarprojektet utgör en bas för att samla empiri kring användarbehov och prioriterade e-tjänster, processprojektet erbjuder möjlighet att närmare studera organisatorisk påverkan, samverkansformer, kompetenskrav samt nytta, och slutligen integrationsprojektet ger underlag för att utveckla en modell över kritiska informationsflöden och krav på standarder. Nyttoanalyserna kommer genomföras enligt metoden prioritering efter nyttogrunder PENG (Dahlgren m.fl. 2006). Forskningsresultaten förväntas först och främst bestå av en teori för öppna e-tjänster som kan beskriva hur användare deltar i och förändrar den kommunala beslutsprocessen. Pilotkommunerna Järfälla och Vallentuna kommun deltar med var sin teknisk plattform vilket gör det möjligt för projektet att praktiskt testa och se på integrationsproblematiken utifrån ett vidare perspektiv.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02673

Statistik för sidan