Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Öppen plattform för delad laddinfrastuktur

Diarienummer
Koordinator Novoleap AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - juni 2021
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2020-02928sv.pdf (pdf, 1880 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att erbjuda snabbare omställning till elektrifierade transporter genom en öppen plattform för delning av laddinfrastruktur. Projektet har skapat implementationsplaner för de deltagande aktörerna för att de ska kunna elektrifiera sin fordonsflotta. Planerna har tagits fram med hänsyn till CO2-utsläpp och faktorer som batteristorlek och nyttjad delad laddinfrastruktur. Analyserna visar hur delad laddinfrastruktur möjliggör både minskade CO2-utsläpp och färre antal fordon.

Långsiktiga effekter som förväntas

Våra analyser resulterade i implementationsplaner för en ökad elektrifieringen av aktörernas fordonsflotta. Analyserna omfattar fördelning av batteristorlekar, antal fordon, antal laddningar per rutt, kostnadsbesparingar och minskade utsläpp. I ett större projekt efter denna förstudie har vi för avsikt att ta nästa steg och då kunna se effekter av samarbete mellan aktörer inom delad laddinfrastruktur och hur detta möjliggör för en ökad elektrifieringstakt och ett mer hållbart transportsystem.

Upplägg och genomförande

Förstudien har gjorts för att utvärdera möjligheterna till industriellt samarbete kring delad laddinfrastruktur. Analyser av insamlad kvantitativ transportdata från varuägare har genomförts på både individuell och aggregerad nivå, vidare har kvalitativa intervjuer genomförts med fokus på elektrifiering av fordon samt drivkrafter och barriärer för omställning till elfordon. Resultaten har presenterats, diskuterats och validerats i individuella workshops, vilket har säkerställt sekretesskrav.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2022

Diarienummer 2020-02928

Statistik för sidan