Öppen innovationsplattform, fältförsök

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - A1-2 TTAAL
Bidrag från Vinnova 783 250 kronor
Projektets löptid november 2010 - maj 2012
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02110

Statistik för sidan