Okylda Infraröd Chips II

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 510 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2011
Status Avslutat