Uncooled Infrared Chips II

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Funding from Vinnova SEK 510 000
Project duration December 2009 - May 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04702

Page statistics