Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökning av produktionsystemens effektivitet genom tillståndsbaserat underhåll och prognostik

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 4 007 876 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - augusti 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att stärka gruvindustrins konkurrenskraft genom att öka kompetensen inom drift och underhåll av kritiska maskiner. Målet är att prognosticera optimalt underhåll av kritiska maskiner inom gruvindustrin med fokusering mot slitage av gummi infodringar och sprickor i kritiska maskindelar. Vidare är målet att utveckla förmågan att framgångsrikt utföra lämpliga tillståndskontroller.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effekter är att optimala driftstopp kan tillämpas på kritiska maskindelar, så att lönsamheten för gruvindustrin förbättras. Vidare att kompetensen inom drift och underhåll inklusive tillståndskontroll ökas inom gruvindustrin.

Upplägg och genomförande

Identifiering och utprovning av mätmetoder, mätning av slitage och sprickor i maskindelar, utveckling av teoretiska modeller för prognosticering av optimala serviceintervall, test och förbättring av prognosticeringsverktyg, framtagning av oprimeringsbeslut.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00813

Statistik för sidan