Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökning av empati via VR-äventyr samutvecklat med forskare

Diarienummer
Koordinator SVRVIVE Studios AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

SVRVIVE Studios har i samarbete med psykologer och forskare undersökt hur empaticenter i hjärnan aktiveras när spelare och virtuella karaktärer interagerar i VR. Målet var att se om immersiv teknologi kan användas för att öva på medmänsklighet eller öka förståelsen av nedstämda beteenden. Med hjälp av resultaten vill SVRVIVE Studios kunna applicera fler tekniker för att återkommande skapa en positiv emotionell effekt på spelare, samt kunna erbjuda attraktiva upplevelser för forskare och andra institutioner som vill främja psykiskt och emotionellt välbefinnande, ett av EU:s mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

De preliminära resultaten har visat att VR-teknik som Oculus Rift låter spelaren närvara och undermedvetet aktivera empatiska nervbanor i hjärnan medan de spelar SVRVIVE Studios specialutvecklade upplevelse. Förväntande effekter av detta är att öka medvetenheten kring beteenden som skapas eller normaliseras genom spelande, samt att öka mängden attraktiv mjukvara som har positiv psykologisk effekt. Projektet vill även jämföra dessa resultat med resultat som använder annan teknik såsom AR eller eye-tracking, för att kunna påvisa vilka tekniker som har en framtid i olika syften.

Upplägg och genomförande

En kortare spelupplevelse i VR utvecklades och skickades till företaget StoryUp för test med hjärnskanning. Innan dess skedde workshops med psykologer och spelutvecklare för att landa i ett rimligt utförande av design som uppfyllde bådas syften. Efter att resultaten diskuterats planeras nu en jämförelsestudie innan demoprodukter färdigställs för distribution. Beroende på vilka tekniska lösningar som lämpas för den positiva psykologiska effekten kommer hårdvarupartners att väljas ut. Därefter kommer planering av slutprodukten och ett nätverk av kunder utarbetas under 2018.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03991

Statistik för sidan