Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökat förädlingsvärde vid återvinning av material och energifraktioner från WEEE

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Syftet med föreliggande projekt, som har genomförts i form av en förstudie, (Fas A) har varit att ta fram underlag för ett projekt (Fas B och Fas C) som tar idén till demonstration och kommersialisering. Efter avslutat Fas C kommer innovativa processlösningar som syftar till att öka förädlingsvärdet av material och energifraktioner i avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ha utvecklats genom alternativa processvägar. Konsortiet har för avsikt att lämna in en ansökan om Fas B projekt januari 2015.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från diskussioner och från genomförda förstudier gör att det finns ett stort intresse från deltagande parter att komma vidare med försök i laboratorie- och driftsskala inom ett Fas B projekt. Vid avslutad förstudie fanns fortfarande avgörande frågor kvar, vilket medfört att beslutet togs att fortsätta diskussionerna mellan parterna för att få svar på dessa frågor innan ansökan om fortsättning på projektet söks. Avsikten är att arbeta vidare i denna konstellation under 2014 och söka fortsättning på projektet, Fas B, i januari 2015.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i diskussioner mellan företagen Boliden Mineral AB, Stena Technoworld AB, Vattenfall Research & Development AB, Bodens Energi AB och Luleå tekniska universitet. Parallellt har ett antal förstudier genomförts med fokus på återvinning av den lågvärdiga fraktionen av elektronikskrot via; 1/ förbränning eller 2/ pyrolys/förgasning, följt av upparbetning och utvinning av metaller ur askan, samt 3/ användning av materialet i metallurgisk industri som reduktionsmedel samtidigt som metallinnehållet återvinns.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00849

Statistik för sidan