Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad utmattningshållfasthet i gjutjärn genom optimering av restspänningar, del 2

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd UTMT
Bidrag från Vinnova 2 461 880 kronor
Projektets löptid maj 2014 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-05598eng.pdf(pdf, 541 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Gjutjärn är i nuläget det tekniskt bästa materialet för tunga diselmotorer. Med ökande krav på bränsleekonomi, låga utsläpp och högre motoreffektivitet krävs nya materialegenskaper. Syftet med forskningsprojektet är att öka utmattningshållfastheten i gjutjärnskomponenter, som kan användas i tunga fordon, genom optimering av restspänningar. Alla viktiga mål för del II, utom slutförandet av en doktorsavhandling, har uppfyllts. På grund av sjukdom, kunde doktoranden inte jobba i projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Upp till 75% ökning i utmattningsgräns för LGI och 34% för CGI erhölls genom blästring (okontrollerad kulpeening) som inducerade önskade restspänningar och påverkade gjuthuden på provstavarna. Det finns potential för optimering av blästringsprocessen som i nuläget används av Scania. Värmebehandling höjer inte utmattningsgränsen hos blästrade provstavar. Max. drifttemperatur för att bibehålla restspänningarna var högre för CGI än LGI samt beror av blästringsintensiteten. 3 artiklar har presenterats på internationella konferenser och ytterligare 3 kommer att publiceras.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet genomfördes genom ett nära samarbete mellan projektpartnerna. Det skapades sex arbetspaket med de leveranser som krävdes för att möta projektmålen. Blästring, långtidsglödgning och böjningsutmattningstest utfördes av industripartnerna medan den akademiska partnern var ansvarig för mikrostruktur, restspänning och fraktografiska analyser för att korrelera utmattningsresultaten till behandlingsprocesserna. Den akademiska partner hade också huvudansvaret för publikationerna. Samarbetet har varit mycket framgångsrikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-05598

Statistik för sidan