Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad cirkularitet för flexibla barriärförpackningar av plast

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 3 019 500 kronor
Projektets löptid november 2021 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet för en cirkulär industri

Syfte och mål

Syftet är att öka cirkulariteten hos flexibla plastförpackningar med hög barriär baserad på monolaminat (MoL) filmer. Målen är att studera och öka sorteringsmöjligheter och tillhandahålla vetenskapliga data genom att testa återvinningsbarheten av filmer som valts genom en marknadsstudie. Uppdaterade riktlinjer i manualen för återvinningsbara förpackningar kommer att baseras på den bevisade återvinningsbarheten. Verifierade data genom demonstration av MoLs barriäregenskaper, såväl som demonstration av kvalitén på återvunnet recyclat levereras.

Förväntade effekter och resultat

Effektmålet är en ökad återvinningsgrad av postkonsumentplastförpackningar i Sverige, uppnådd genom en ökad sorteringsgrad på 20 % för flexibla plastförpackningar hos Svensk Plaståtervinning i Motala. De förpackningar som tack vare projektet kommer att kunna sorteras för återvinning har ny design, och bevisats sorteringsbara och återvinningsbara inom befintlig infrastruktur. Framgångsrika demonstratorer och uppdaterad guide för återvinning kommer att stödja denna förändring.

Planerat upplägg och genomförande

Marknadsanalys av multimateriallaminat och monomateriallaminat för plastförpackningar. Testsortering av MoL-filmer med befintliga sensorer och inställningar, utfall kommer att föreslå nya inställningar för att öka känsligheten. Återvinningsbarhet genom kontrollerad blandning i monopolymer via kompoundering, filmblåsning och utvärdering. Omdesignade förpackningar testas avseende funktionalitet av förpackningstillverkare. Recyclat av återvinningsbara MoL används för att tillverka en demonstrator av återvunnen film som utvärderas av mottagaren av recyclat

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 april 2022

Diarienummer 2021-03729

Statistik för sidan