Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad cirkularitet för flexibla barriärförpackningar av plast

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 3 019 500 kronor
Projektets löptid november 2021 - december 2023
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet för en cirkulär industri

Viktiga resultat som projektet gav

Värdekedjan för livsmedelsförpackningar, har samarbetat för att öka cirkulariteten för flexibla barriärförpackningar av plast med fokus på att studera inverkan av barriär och lim i filmer av monolaminat. Syftet att öka återvinningsbarheten hos flexibla plastförpackningar har kommit närmare, främst genom insikter behovet av att designa för återvinningsbarhet dvs välja lim och barriär. Varumärkesägarna har ny kunskap för att ställa krav på leverantörerna, som också fått insikt i behovet av att ha koll på alla ingående substanser.

Långsiktiga effekter som förväntas

Användningen av flexibla förpackningar ökar liksom fokus på återvinningsbarhet. Projektresultaten visar att monolaminaten kommer främst att sorteras i rätt ström, vilket är lovande för projektets effekt, att öka sorteringsgrad och materialåtervinning. Barriärmaterial som EvOH har låg inverkan på återvinningsbarheten, då mängden utgör mindre än 5% av förpackningen. Lim och speciellt kombinationen av lim och barriär kan ha en negativ inverkan på återvinningsbarheten. Plastförpackningar av monolaminat visar god återvinningsbarhet i industriell skala.

Upplägg och genomförande

Projektets plan med marknadsundersökning, sorteringsförsök, återvinningsförsök, justering av plastmanualen-designguiden och demonstrerbarhet i industriell skala visade sig vara väl genomtänkt och har gett produktiva resultat. Mer detaljerad information om filmernas uppbyggnad och ingående komponenter hade gett mer detaljerade insikter i hur lim och barriär påverkar återvinningsbarheten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 februari 2024

Diarienummer 2021-03729

Statistik för sidan