Odlande Stadsbasarer. Klimatsäkra, arbetskapande odlingssystem i industriområden

Diarienummer 2017-01205
Koordinator INVEST STOCKHOLM BUSINESS REGION AB - Invest Stockholm Business Region
Bidrag från Vinnova 4 578 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2017 (spring)

Syfte och mål

Odlande stadbasarer www.odlandestadsbasarer.se syftade till att etablera socialt drivna, klimatskyddade odlingar för anställning av långtidsarbetslösa och stöd till unga teknikföretag. Ett privat offentligt konsortium med 18 partners har drivit odlingar och tillsammans med innovationsföretag inom foodtech och cleantech har vi anställt personal och framgångsrikt drivit idén om urbana cirkulära matsystem. Projektets hållbarhetsresultat, affärs- och samarbetsmodeller bidrar till förnyelse, ökad hållbarhet och integration i äldre stadsdelar.

Resultat och förväntade effekter

I Stockholm och i Helsingborg etablerades två odlingspiloter, i småskaliga hydroponiska respektive akvaponiska system. Till dessa knöts ett antal marknadsplatser och testbäddar för ett 30 tal samverkande innovationsföretag. Projektet har anställt 10 personer och visat hög hållbarhet. Odlande stadsbasarer har besökts av 2500 personer, bidragit till nya samarbeten och fått internationell kännedom.Resultaten - en god klimateffekt, kapacitet att anställa och synergier för medverkande partners -bidrar till kunskapsspridning och ger grund för fler etableringar.

Upplägg och genomförande

Tillsammans genomförde konsortiets 18 medlemmar insatser grupperade i nio arbetspaket, däribland piloter för installation och drift av urbana odlingssystem, ett flertal tekniktestbäddar för unga cleantech och foodtech bolag och ett tiotal publika marknadsevent för totalt över 2500 deltagare. Vi har utformat och testat ett hållbart koncept för hur vakanta fastighetsbestånd i äldre ytterstadsdelar kan förädlas och användas för klimatsäker, socialt driven matproduktion och hur detta kan bidra till nya arbetsplatser, bättre integration och hållbarhet.

Externa länkar

Nationell plattform för testbäddar Projektets hemsida där information om aktiviteter presenteras under "Aktuellt". Ett nyhetsbrev. Ett företagsnätverk där information om vissa projektaktiviteter presenteras.Ett nyhetsbrev.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.