Odlande Stadsbasarer. Klimatsäkra, arbetskapande odlingssystem i industriområden

Diarienummer 2017-01205
Koordinator INVEST STOCKHOLM BUSINESS REGION AB - Invest Stockholm Business Region
Bidrag från Vinnova 4 578 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2017 (vår)

Syfte och mål

Projektet "Odlande stadsbasarer" ska bidra till nya anställningar för personer långt från arbetsmarknaden och till ett mer hållbart utnyttjande av resurser i ytterstadsområden i Stockholm och Helsingborg. Småskaliga odlingar inomhus, närmarknader och tekniktestbäddar för innovation ska etableras i samarbete mellan fastighetsägare, kommuner och miljöföretag. Två arbetsintensiva och cirkulära piloter ska drivas i 1,5 år och resultera i ett hållbart koncept för investeringar i klimatsäker närproduktion som kan främja socialt företagande och förnyelse i äldre stadsdelar.

Förväntade effekter och resultat

Projektets direkta resultat mäts i antal etablerade produktionsenheter, nyanställda och nystartade företag. En hållbar och skalbar modell för OPI- samverkan i socialt drivna stadsutvecklingsprojekt erbjuds investerare, kunder och boende. Projektets långsiktiga effekt är etablering av nya urbana tjänster och produkter inom sektorer clean tech och food tech. Resultaten kan nyttiggöras i andra städer och verksamheter. Stockholm, Helsingborg och Landskrona ska attrahera nya investeringar i klimatsäkra odlingssystem och innovativ miljöteknik.

Planerat upplägg och genomförande

1. Två cirkulära och klimatsäkra odlingsbäddar etableras i Högdalen/stockholm och Helsingborg i samverkan mellan fastighetsägare, odlingsföretag och sociala entreprenörer. 2. Arbetslösa personer anställs och lokala marknadsplatser för närproducerad mat etableras. 3. Ett 10-tal innovationsbolag inbjuds till två lokala testbäddar under ledning av industriföreningar och FoU institut. 4. Ett nytt investerings- och samverkanskoncept formas, utvärderas och sprids till fastighetsägare och kommuner till stöd för framtida investeringar.

Externa länkar

Hemsida för miljötekniskt nätverk och förnyelseprojekt i Högdalen/Stockholm

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.