Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Objektiv och standardiserad gång- och rörelseanalys av patienter via en mobiltelefon

Diarienummer
Koordinator MEDOTEMIC AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Det framtagna haltningsindexet innebär en enkel metod för både vårdgivare och patienter att följa en rörelseasymmetris utveckling under rehabilitering, eller preventivt för att se att en asymmetri inte tilltar. Systemet innebär ett enkelt sätt för användaren att följa sin utveckling direkt med hjälp av sin egen mobiltelefon, och ett effektivt sätt för vårdgivaren att följa utvecklingen på distans. På så sätt kan utvecklingen mellan återbesöken följas och eventuella preventiva åtgärder sättas in.

Resultat och förväntade effekter

Den första versionen avsedd för vårdgivare och patienter är nu tillgänglig för användartester. Systemet har börjat att testas både av vårdgivare och av personer med olika rörelseasymmetrier i brukarsamverkan. Efterhand som alltmer sensordata samlas in vidareutvecklas funktionerna och algoritmerna verifieras mot den kalibrering som gjordes via detta projekt. Planen att ha de första klinikerna som fullt ut använder systemet under 2019 följs.

Upplägg och genomförande

Testpersoners gångrörelse filmades medan de promenerade på ett kalibrerat gångband. Sensordata inhämtades samtidigt med en mobiltelefon fäst i midjehöjd. Personer med olika gångstilar och olika grad av hälta filmades. Filmerna har sedan granskats av fysioterapeuter som gjort en subjektiv bedömning enligt fastställd skala på 0-100. Algoritmerna har kalibrerats mot det sammanvägda resultatet av bedömningarna. På så sätt har subjektiva bedömningar översatts till ett objektivt mätvärde, vilket var målet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01203

Statistik för sidan