Objektiv och standardiserad gång- och rörelseanalys av patienter via en mobiltelefon

Diarienummer 2018-01203
Koordinator MEDOTEMIC AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet är att skapa en lättillgänglig mätmetod av avvikande rörelsemönster för prevention och rehabilitering. Genom daglig, objektiv, återkoppling (biofeedback) ges motiverande hjälp för återgång till ett normalt rörelsemönster efter en skada eller för fall-prevention. Individer med rörelsenedsättning ges hjälp till ett hälsosammare vardagsliv och vårdgivare till en förenklad och effektiv uppföljning på distans. Målet är att vårdgivare ska kunna hjälpa användare på distans och korrigera vårdmetodiken samtidigt som användaren ges möjlighet till att utföra egenvård.

Förväntade effekter och resultat

Ett år efter avslutat projekt, dvs i slutet av 2019, har en version riktad mot sjukvården med de nya funktionerna och de objektiva mätetalen gjorts tillgängliga på marknaden och kliniker har börjat använda systemet. Målet är att ha nått en stor del av marknaden efter 5 år. Därefter kommer systemet att utvidgas för att omfatta ytterligare patientgrupper. Detta går i linje med uppsatta målen inom "Vision e-hälsa 2025" som eHälsomyndigheten definierat. Med hjälp av e-hälsa möjliggörs egenvård och uppföljning.

Planerat upplägg och genomförande

Det planerade arbetet består av flera delar. Testpersoners gångrörelse filmas och samtidigt görs mätningar med vårt system med hjälp av mobiltelefon. Testobjekten representerar olika typer av gångproblem. Filmerna bedöms gällande grad av asymmetri av ortopeder och fysioterapeuter. Medotemics algoritmer kalibreras med bedömningen som referens och objektiva mått skapas. De vidareutvecklade algoritmerna kommer att implementeras i systemet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.