Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nydanande miljösensorer för luftkvalitet för attraktiva städer

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 489 599 kronor
Projektets löptid november 2015 - juli 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har lagt en ordentlig grund för att utveckla billigare, hållbara och enkla uppkopplade sensorsystem som kan övervaka miljön i realtid. Vi har tagit stora steg mot det slutliga målet men det krävs ett större utvecklingsprojekt för att nå hela vägen dit. Mätfokus är föroreningar som har mest negativ inverkan på människor samt även buller.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har nått vårt mål att fastlagt ett starkt konsortium med givna roller, en arbetsplan och utkast till konsortialavtal. Vi bland annat har breddat konsortiet till att omfatta fler aktörer i mätvärdeskedjan, sakernas internet företag och fler kommuner. Vi har närmat oss vårt effektmål på längre sikt om: Världsledande säljande luftkvalitetssensorer och tjänster finns på marknaden.

Upplägg och genomförande

Vi har utvecklat tekniska koncept och koncept för samarbeten och tjänsteutveckling som planerat. Detta dokumenterade i detalj och kommer användas i början på de olika arbetspaketen i ett steg 2 projekt. Vi har genomfört en två dagars workshop i Hudiksvall och en endagsworkshop i Stockholm, före och däremellan har vi har haft sex webb/telefonmöten. Vi har involverat fler behovsägare t.ex. Göteborgs kommun samt två sakernas internet företag anslutit som partner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04396

Statistik för sidan