Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya vegetabiliska livsmedel med högt proteinvärde

Diarienummer
Koordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SIK Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att identifiera potentiella råvaror och ingredienser för framställning av nya vegetabiliska livsmedel som möter markandsbehoven. Målet har varit att bilda en projektgrupp som motsvarar de kompetenser som krävs för att genomföra projektet samt att utforma en projektplan. Arbetet har resulterat i ett antal konkreta idéer till vilka råvaror som är möjliga och hur de skulle kunna användas i livsmedelsapplikationer. En projektgrupp bestående av forskare och behovsägare från hela kedjan har bildats och en projektstrategi och tidsplan har tagits fram.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den bildade projektgruppen har utformat en projektbeskrivning och identifierat möjliga lösningar längs värdekedjan. Analys av marknads/konsumentbehov har visat att det finns en efterfrågan och önskemål om ökad tillgång till vegetabiliska livsmedel som alternativ till animaliska produkter och analys av miljöpåverkan har visat positiva möjligheter. Resultaten från ett lyckat projekt kan förväntas bidra ett ökat tillvaratagande av svenska vegetabiliska råvaror och restprodukter och förbättrade, smakliga och hållbara nya vegetabiliska livsmedel med högt proteinvärde.

Upplägg och genomförande

För utvärdering av möjliga applikationer av råvaror har kocken Dan Lexö arbetat fram testrätter som provsmakats i samband med en workshop. Med utgångspunkt från underlag och diskussioner under genomförda workshops och möten, samt information från en web-baserad enkät till kostchefer, har en projektplan med beskrivning av en projektstrategi tagits fram. Miljöanalyser har genomförts av de råvaror som kan vara aktuella för projektet. Industriparterna har bidragit med sitt kunnande, sin tid och med råvaror för provmatlagning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00902

Statistik för sidan