Nya transformatorkärnor - från immateriella tillgångar till affär

Diarienummer 2018-04916
Koordinator Fogelberg Consulting AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Att utgående från kommande patentportfölj ta fram en affärsplan med en strategi för vidare IP utveckling.

Förväntade effekter och resultat

Få insikt i marknadsområdet och förståelse för konkurrenters IP- och affärsstrategier. Att tidigt kunna vidta åtgärder för att försäkra mig om att ha kontroll över mina globala affärsmöjligheter. Förslag på affärsplan med partners med IP strategin som bas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med avstämning för att komma fram till ett projektupplägg och fokus för uppdraget. Analys av patentansökan. Analys av omvärldsperspektivet, klimatpåverkan med den blivande IP portföljen, konkurrenters aktiviteter och utveckling av IP strategin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.