Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya transformatorkärnor - från immateriella tillgångar till affär

Diarienummer
Koordinator Fogelberg Consulting AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - september 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med IP-checken har varit att kartlägga det egna skyddsomfånget för vår IP, att analysera konkurrenters IP-rättigheter och slutligen göra en strategi för hur vi kan kommersialisera IP-rättigheter. Denna strategi har uppfyllts då en första affärskontakt har kunnat knytas med planerade möten. Samtidigt planeras nationella patentansökningar inom några strategiska länder.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit lyckat och effekten har blivit att vi nu känner att den kommande patentportföljen har ett starkt skyddsomfång. Varumärkesskydd är på gång. Det anlitade konsultföretaget bedömer att företaget har ett stort know-how som innebär en IP-plattform med möjlig utveckling och ett affärskoncept att testa. Med IP portföljen är möten planerade med intressenter. Ny tillverkningsutrustning med nya innovationer planeras. Patentstrategier avseende länder har diskuterats och delvis verkställts och en plan finns för ett globalt utnyttjande av IP rättigheterna.

Upplägg och genomförande

Vi har haft regelbundna möten med den anlitade patentbyrån som studerade vår IP-portfölj. Omvärldsanalys, nyhetssökning och bedömning av patentmöjligheter har gjorts. Den visar på en stark IP portfölj med affärsmöjligheter inom elnätens klimatpåverkan. Detta har avslutats med en strategi om hur vi kan öppna och stänga affärer. Innehållet i strategin är olika sätt att kommersialisera vår IP, med t ex förstudieavtal. Vi har skapat förutsättningar att hitta intressenter för ett samarbete kring våra IP-rättigheter nu och i framtiden. Ett första möte med intressent är schemalagt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2018

Diarienummer 2018-04916

Statistik för sidan