Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya tekniker för den spårbara stålprocessen.

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - augusti 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte med studie är att identifiera och testa ny ID-märkning och spårningstekniker för att spåra material och produkter inom den stålproducerande kedjan. Fyra tekniska utmaningar har definierats 1) ID-märkning 2 ) ID-avläsning 3) ID-avkodning och 4) datahantering där vi fokuserat tekniska studier på 3) avkodning av ID-märkta stål i Ovako’s process.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har belyst förutsättningar för full spårbarhet genom hela processkedjan, och har generat en guide för implementering av ID-teknik i stålprocessen. Denna kommer fungera underlag för kravspecifikation och beslutsunderlag för stålindustrin. Projektet har identifierat följande prioriterade områden 1) utveckling algoritmer för avkodning 1) IT-strategier inom bolagen 3) nya arbetssätt att sammankoppla olika kompetenser. Viktigt effekt av projektet är byggande av nätverk inom för fortsatt samverkan och framtida forskningsarbete.

Upplägg och genomförande

Tre fallstudier från Sandvik SMT, Uddeholm och Ovako har studerats. Fallstudierna har resulterat i en guide för gemensamma riktlinjer för implementering samt identifierat prioriterat område för utveckling är avkodningen av märkta material. Ett stort urval av bildmaterial med ID-data från Ovakos process har därför tränats och testats för olika maskininlärningsmodeller i tekniska vidarestudier. Genom workshops och verksbesök sammankopplat kompetens från IT-utveckling, automation och processutveckling. Samverkan och utbildning av dessa behövs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 september 2022

Diarienummer 2021-02391

Statistik för sidan