Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya tekniker för den spårbara stålprocessen.

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - juni 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Syfte och mål

Syfte med studie är att identifiera och testa ny ID-märkning och spårningstekniker för att spåra material och produkter inom den stålproducerande kedjan. Dagens metallproducerande processer genererar stora mängder data och information om processen. Att koppla maskindata- processdata produktdata innebär stora möjligheter för vidare industriell digitalisering. Målet är en plan för att implementera nya tekniker för att spåra produkter på individnivå längs stålets processkedja från göt/stränggöt till slutlig produkt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas belysa behov, möjligheter och förutsättningar för full spårbarhet genom hela processkedjan. Det kommer dels genera plan och beslutsunderlag för vidare utveckling och implementering i industriskala, samt öppna upp för nya utvecklingssamarbeten mellan forskningsaktörer, industriparter och leverantörer. Slutligen syftar projektet till generera ökad kunskap mellan projektparter och ökad spridning inom branschen till samverkan och utveckling

Planerat upplägg och genomförande

Inom projektet samverkar metallproducerande företag och forskningsinstitut med erfarenhet och kunskap för generisk tillämpning inom området för branschen. Vi studerar 3 olika fall från industrin som representerar olika typer av produkter, processer och förutsättningar för implementering av tekniken. Vi har även tillgång till Swerims testbäddar och industriella miljöer att ta hem och testa tekniker. Seminarier planeras för resultatspridning inom branschen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 oktober 2021

Diarienummer 2021-02391

Statistik för sidan