Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya skummaterial av biprodukter från skog- och jordbruk

Diarienummer
Koordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SIK Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för det övergripande projektet är att skapa skummaterial med skräddarsydd funktionalitet (flexibilitet, absorption, hydrofobicitet) för främst förpacknings- och absorptionstillämpningar. Under initialiseringsprojektet har ett konsortium har bildats och ett konsortialavtal har utarbetats i nära samarbete med industrideltagarna. Bakgrund, state-of-the-art och behov har utretts, en projektplan har utvecklats och en ansökan för fortsatt utveckling har skickats in.

Långsiktiga effekter som förväntas

Initieringsprojektet har samlat industriella deltagare från hela värdekedjan, vilka tillsammans med forskningsutförarna har utarbetat en plan för utveckling av nya skummaterial. Initieringsprojektet har utförts i nära samarbete med ett grundläggande projekt om skummaterial finansierat av Formas, samt ett Vinnovaprojekt, Furu2Furan om skogsbaserade kemikalier och biopolymerer. Input från dessa projekt gör det möjligt att fokusera på uppskalning och utveckling av demonstratorer i kg-skala i UDI Samverkansprojektet.

Upplägg och genomförande

Det ursprungliga konsortiet i Initieringsprojektet har träffats vid två tillfällen tillsammans med ytterligare inbjudna parter. En projektgrupp har parallellt mötts regelbundet för att utveckla en projektplan och konsortialavtal. En websida som presenterar projektet har utvecklats (www.smartfoam.se) och projektidéerna har presenterats genom de ingående nätverken samt genom nyhetsbrev. De olika kompetensområdena nödvändiga för projektet har identifierats och representanter från respektive område har undersökt publicerad litteratur och kommersiella behov.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00703

Statistik för sidan