Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya metoder att behandla och förebygga vävnad förlust och infektioner kring benförankrade implantat

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att minska komplikationer i samband med benförankrade implantat. Målet är att utveckla nya lösningar för att diagnosticera, behandla och förebygga komplikationer såsom benförlust och infektion. Projektet är i linje med identifierade möjligheter inom utmaningen Hälsa: Vi tar fram säkrare implantat för en åldrande befolkning, genom att utveckla innovativa metoder för prevention, diagnos och behandling av komplikationer vilka skall leda till stärkt konkurrenskraft för Sverige.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet kommer att resultera i lösningar bestående av nya metoder för patienturval och diagnostik, nya metoder och produkter för behovsanpassad behandling av implantatrelaterade komplikationer, och nya implantatytor med förbättrad biokompatibilitet, mjukvävnadsförsegling och förmåga att minska förekomst av infektioner och inflammation. Effekterna av de nya lösningarna som utvecklas är bättre livskvalitet och minskat lidande hos patienter, minskade sjukvårdskostnader, och en starkare medicinteknisk industri.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har bestått av två workshops samt ett flertal online-möten mellan partnerna. Mellan dessa hölls ett flertal mindre möten och information inhämtades från olika källor. Konsortiet kompletterades med tre nya partners. Parternas samlade multidisciplinära expertis gemensamt definierat den valda utmaningen och dess ekonomiska omfattning och möjligheter, samt kommit överens om projektets fortsatta inriktning och begränsningar. Viktiga kunskapsluckor har identifierats och ett antal arbetspaket för ett samverkansprojekt har definierats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00808

Statistik för sidan