NYA GENERATIONEN AV PMMA/ZINKOXID NANOKOMPOSITER för AVANCERADE TILLÄMPNINGAR

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 902 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04081

Statistik för sidan