NOVEL GENERATION OF POLYMETHACRYLATE / ZINC OXIDE NANOCOMPOSITES FOR ADVANCED APPLICATIONS

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Funding from Vinnova SEK 2 902 000
Project duration December 2008 - December 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-04081

Page statistics