Nya cellulosaderivat i biomedicinska produkter

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 2 613 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01633

Statistik för sidan