Nya cellulosaderivat i biomedicinska produkter

Diarienummer 2007-01633
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 2 613 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - februari 2011
Status Avslutat