Refined cellulose derivatives for high-value biomedical products

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Funding from Vinnova SEK 2 613 000
Project duration December 2007 - February 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-01633

Page statistics