Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny teknik för utvärdering av säkerhetseffekter av ny infrastruktur

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 220 000 kronor
Projektets löptid november 2022 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning Innovationer för ett hållbart mobilitetssystem - enskilda ansökningar

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt var att förstå hur man använder data och ny teknik för att öka säkerheten på vägar och göra bättre planering av infrastruktur och policyarbete. Projektledare var RISE, Vianova ansvarade för att leverera tekniken, data och en slutrapport. Helsingborgs stad fungerade som ämnesexpert på trafiksäkerhet, infrastruktur och politik. Användningsfallen som identifierats är relevanta för staden. Potentialen att använda en blandning av datakällor har ett värde. Om data kan uppdateras i realtid finns möjligheter att komplettera dagens planeringsmetoder.

Långsiktiga effekter som förväntas

De användningsfall som identifierats är relevanta för staden. Om det går att identifiera relevant samband mellan personskador och FVD kan ett verktyg av detta slag vara ett viktigt stöd i städernas analysarbete. Bristen på anslutna fordonsdata för geografin utgör betydande begränsningar för potentialen för robust analys. Den mest effektiva tekniken för att införliva data i stadens verksamhet skulle vara att spåra segmenten där planerade insatser konstrueras, och sedan övervaka deras förändringar i ranking (och förändringar i komponentriskerna) på kvartalsbasis.

Upplägg och genomförande

Upplägg och fördelning på projektets parter har fungerat bra. Med förhållandevis liten budget är resultaten i kunskap tillfredställande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 augusti 2023

Diarienummer 2022-02900

Statistik för sidan