Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationer för ett hållbart mobilitetssystem - enskilda ansökningar

Innovationer för ett hållbart mobilitetssystem - enskilda ansökningar

Tidigare ansökningstillfällen

Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd i transportekonomin
Stängde 20 april 2022

Vi finansierar projekt som ökar kunskapen om det svenska transportsystemet och hur det bör utvecklas i en hållbar värld.

Samarbetsprojekt Europa-Kina inom hållbar mobilitet
Stängde 12 april 2022

Vi finansierar svenskt deltagande i europeiskt-kinesiskt samarbete för hållbar urban mobilitet.

Senast uppdaterad 5 april 2022

Diarienummer 2021-01114

Statistik för sidan