Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationer för ett hållbart mobilitetssystem - enskilda ansökningar

Innovationer för ett hållbart mobilitetssystem - enskilda ansökningar

Tidigare ansökningstillfällen

Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd
Stängde 15 mars 2024

Erbjudande för att söka finansiering till forskning som ökar kunskapen om det svenska transportsystemet och hur det bör utvecklas i en hållbar och föränderlig värld. Medel beviljas inom forskningsprogrammet Transportekonomi, som drivs av Trafikverket tillsammans med Energimyndigheten, Vinnova och Transportstyrelsen.

Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd
Stängde 15 mars 2023

Erbjudande för att söka finansiering till forskning som ökar kunskapen om det svenska transportsystemet och hur det bör utvecklas i en hållbar och föränderlig värld. Medel beviljas inom forskningsprogrammet Transportekonomi, som drivs av Vinnova och Trafikverket tillsammans med Energimyndigheten och Transportstyrelsen. Programmet strävar efter att utveckla metoder, modeller och underlag för samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser inom hela transportområdet

Senast uppdaterad 8 juli 2024

Diarienummer 2021-01114

Statistik för sidan