Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Innovationer för ett hållbart mobilitetssystem - enskilda ansökningar

Innovationer för ett hållbart mobilitetssystem - enskilda ansökningar

Closed for application

Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd i transportekonomin
Closed 20 April 2022

Vi finansierar projekt som ökar kunskapen om det svenska transportsystemet och hur det bör utvecklas i en hållbar värld.

Samarbetsprojekt Europa-Kina in sustainable mobility
Closed 12 April 2022

We finance Swedish participation in European-Chinese cooperation for sustainable urban mobility.

Last updated 14 October 2022

Reference number 2021-01114

Page statistics