Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny teknik för mätning av bergrörelser till nytta för svensk industri och samhälle

Diarienummer
Koordinator MASKINTEKNIK I OSKARSHAMN AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 258 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet uppnådde syftet att säkerställa och verifiera att instrumentet uppfyller den potentiella slutkundens krav. Under projektet vidareutvecklades och testades sensorsystemet för att verifiera dess funktion. Ett efterföljande FOI-projekt planerades som innefattar fälttester i SKB:s underjordiska bergslaboratorium, Äspölaboratoriet. Projektet har bidragit till att sensorsystemet är närmare produktifiering och kommersialisering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet resulterade i ett robustare sensorsystem som har nått en högre teknisk mognadsgrad och är bättre anpassat till kraft- gruv- och anläggningsindustrins krav. Instrumentet testades i Acreos fiberlaboratorium och i en egenutvecklad/tillverkad testbänk med goda resultat. En plan och budget för fortsatt systemutveckling och fälttester i Äspölaboratoriet, SKB, togs fram och en ansökan för finansiering av ett större efterföljande FOI-projekt lämnades in. Flera intressenter har bekräftat sitt intresse att ingå i en referensgrupp i det efterföljande projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt specificerade arbetspaket och tidsplan med några ändringar. Tidsplanen för kravspecifikation och marknadsanalys fördröjdes p.g.a. konsulternas tillgänglighet, samt att information samlades in från ytterligare parter för att få ett mer komplett underlag. Tillverkning av testbänken gjordes under de sista två månaderna då mycket tid lades på konstruktionsarbetet och kostnadseffektivisering. Planering av fälttester bröts ut i ett separat arbetspaket för att tydliggöra SKBs engagemang. Extra möten hölls med viss parter för att stämma av arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 mars 2021

Diarienummer 2016-03968

Statistik för sidan